Decathlon
18/04/2021
Bệnh viện mắt Đường Láng
18/04/2021

Bệnh viện mắt Sài Gòn

Tổng diện tích xây dựng: 400m2
Chức năng dự án: Bệnh viện mắt Sài Gòn
Vị trí: 77 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM