Shop Phấn Nụ Hoàng Cung
18/04/2021

Nhà Hàng Yun BBQ Seafood-Vũng Tàu

  • TaskNH ARCHITECT

Thiết kế, thi công, cải tạo nhà hàng YUN BBQ Seafood tại Vũng Tàu:

  • Chú đầu tư: Công ty CP Sóng Việt;
  • Mục đích cải tạo: Thành quán nướng hải sản với chuỗi thương hiệu nhận diện: YUN BBQ
  • Thời gian bắt đầu: 20/12/2021;
  • Thời gian hoàn thành: 28/01/2022 và đưa vào khai thác;
  • Diện tích: 700 m2;
  • Nhà thầu thiết kế và thi công: NH Architect